Čo je CMS Redakčný systém?

CMS / Redakčný systém, alebo Content Management System je všeobecne softvér na správu obsahu. Ten môže pozostávať z textov, obrázkov a iných mediálnych elektronických súborov. Účelom CMS systému je prehľadne spravovať obsah rôzneho druhu a umožniť viacerým stranám prístup k istým materiálom. Toto značne uľahčuje komunikáciu, najmä vo firmách. Jednou z výhod mnohých CMS systémov je automatizácia firmných procesov, alebo „workflow“. Pomocou CMS systému sa cez rôznych ľudí vo firme môže pohybovať istý materiál, ktorý môžu pripomienkovať, meniť, alebo inak spoločne modifikovať. CMS systém je častokrát používaný aj ako nástroj na archiváciu dokumentov. Túto možnosť bežne využívajú mediálne firmy (televízie, vydavateľstvá atď.), ktorých predmet podnikania je priamo spojený s poskytovaním obsahu. CMS systémy však používajú aj všetky veľké medzinárodné spoločnosti na správu svojej firemnej komunikácie. Táto funkcia je však čím ďalej tým dôležitejšia aj pre malé a stredné firmy. CMS systémy firmám umožnujú nestratiť sa v dokumentoch a nájsť ich jednoducho a rýchlo na serveri, namiesto klasického archívu.

Čo je content?

Content je obsah stránky. Pozostáva z textov, obrázkov, animácií, databáz atď. Obsah je teda všetko, čo sa dá meniť alebo aktualizovať.

Web-based CMS (Webový CMS)

V súčasnosti sa CMS spomína najmä v súvislosti s publikovaním materiálov na webových stránkach na internete. Pojem CMS systém sa stal takmer synonymom „Web-based CMS“, teda CMS systém založený na publikovanie webstránok a ovládaný cez internetový prehliadač. Na Slovensku väčšina ľudí pozná podobné softvérové produkty pod názvom „redakčný systém“. Redakčný systém, alebo CMS systém umožnuje vlastníkovi webu jednoducho a rýchlo meniť obsah webu, udržiavajúc ho aktuálnym bez odborných technických znalostí. Dobrý jednoduchý CMS systém je intuitívny a pre bežného užívateľa by nemal byť náročnejší na ovládanie ako Word. Väčšina CMS systémov podporuje nasledovné funkcie:

  • vytváranie web stránok
  • vytváranie položiek menu
  • jednoduchá správa obsahu stránok (texty, obrázky..) bez znalostí programovania
  • editovanie textov online
  • WYSIWYG text editor (What You See Is What You Get)
  • import a následná prezentácia textového a multimediálneho materiálu (obrázky, videá, animácie...)
  • registrácia a administrácia uživateľov
  • pridelenie prístupu a „práv uživateľom prostrednítvom hesla"
  • e-mailová, alebo iná notifikácia vybraných uživateľov v prípade zmeny obsahu
  • oddelenie obsahu od formy – mnohé CMS systémy majú napríklad preddefinované štýly písma (veľosť, typeface, farba), takže keď pridáte text na stránku, tak sa automaticky zobrazí v danom štýle